Pracownik Magazynu

Poszukujemy osoby zdolnej do wsparcia operacji magazynowych naszej firmy.
Odbierają, zbierają, sortują, ładują i rozładowują produkty oraz wykonują różne czynności magazynowe.

Shutterstock 773962021 1 Scaled.jpg

Obowiązki:

 • Przetwarzanie, pakowanie i wysyłka zamówień

 • Organizuj magazyny i utrzymuj stany magazynowe

 • Sprawdzanie produktów pod kątem wad i uszkodzeń

 • Sprawdź przesyłki przychodzące i wychodzące

 • zorganizować miejsce do przechowywania

 • Przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Przekaż pomysły na to, jak można ulepszyć lub zoptymalizować procesy magazynowania

 • Utrzymuj swój magazyn w czystości i porządku na co dzień

Wymagania:

 • Doświadczenie branżowe to zaleta, ale nie niezbędna

 • Sprawny fizycznie i zdrowy

 • Znajomość lub chęć nauki liczb niemieckich (1 – 100)

 • elastyczność i niezawodność