Polityka jakości i filozofia

Nasza filozofia:

Największa fala elastyczności w historii współczesnego świata pracy sprawia, że praca tymczasowa jest nowoczesnym zatrudnieniem. Szczególne szanse pojawiają się w przypadku specjalistów i menedżerów w wyspecjalizowanych dziedzinach. Dlatego Headway dostarcza wykwalifikowanych pracowników do pracy na wysokim poziomie, odpowiadających wymaganiom rynku.

Naszym stałym celem jest bycie dostawcą premium performance dla klientów i pracowników. Nasze usługi wykraczają daleko poza prostą rekrutacją pracowników. Klienci korzystają z szerokiej gamy usług doradczych i serwisowych, a także specjalnej opieki w Headway.

Wszystko, co robimy, opiera się na trzech hasłach będącym naszym motto, które jest zarówno naszym wymaganiem, jak i obietnicą:

Nasza obietnica:

„LUDZIE“

Nasza praca skupia się przede wszystkim na ludziach. Na pracownikach, kandydatach i klientach. Tylko gdy ocenimy i docenimy ludzi, tylko gdy dobrze słuchamy, obserwujemy i poświęcamy czas każdemu z osobna, możemy znaleźć rozwiązania, które satysfakcjonują zarówno klientów, jak i kandydatów.

„PASJA“

Jesteśmy przekonani, że w naszej branży zwycięża tylko ten, kto jest usługodawcą z pasją. Klienci i kandydaci powinni od razu zauważyć, czym różnimy się od konkurencji: pasją, z jaką wykonujemy naszą pracę. Ponieważ to jest warunkiem koniecznym dla dodatkowej wydajności, którą możesz oczekiwać od nas!

„MOŻLIWOŚCI“

Nowoczesny świat pracy oferuje szanse, ponieważ jest elastyczny. Nasze usługi umożliwiają tę ruchliwość. Bez względu na to, czy szybko znajdujemy odpowiednich specjalistów dla dużych projektów, czy przejmujemy całkowicie pracę związaną z personelem naszych klientów. Headway zawsze zapewnia, że klienci i kandydaci mogą szybciej skorzystać z szans, jakie oferuje nowy rynek pracy.

Nasza polityka jakości:

Zobowiązujemy się do zasady ciągłego doskonalenia (KVP), poprzez nieustanne rozwijanie naszych procesów.

Będziemy nadal zapewniać wszystkie wymagania i w razie potrzeby natychmiast podejmować dodatkowe niezbędne działania.

Chcemy osiągnąć cel, aby nasi pracownicy podczas wykonywania swoich obowiązków nie doznawali szkód fizycznych, psychicznych ani emocjonalnych i zachowali swoje zdrowie i produktywność. W naszych obiektach biznesowych dążymy do wysokiego poziomu bezpieczeństwa operacyjnego i środowiskowego.

Zarząd i przełożeni mają zawsze obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwa operacyjnego.

Zarząd i pracownicy mają obowiązek zapewnienia uniknięcia wszelkich wypadków oraz szkód materialnych.

Wewnętrzne audyty zapewniają, że wszystkie wymagania prawne i obecne są spełnione.

Jeśli pomimo wszystkich środków ostrożności dojdzie do wypadku, podejmiemy wszystkie niezbędne kroki, aby minimalizować szkody, znaleźć przyczynę wypadku i zrobić wszystko, co możliwe, aby uniknąć powtórzenia.

Zadowolenie wszystkich zainteresowanych jest naszym celem.

Osiąganie celów poprzez motywację i osiągnięcia.

W trakcie codziennych działań zachować odpowiednią elastyczność bez utraty celu z oczu.

Z niezawodnym i silnym zespołem w przyszłość.

Zaufanie do jednostki decyduje o sukcesie całego przedsięwzięcia.