PROTEJAREA DATELOR

GENERAL

Mai jos vă informăm despre colectarea datelor cu caracter personal atunci când utilizați site-ul nostru.

Termenul „date cu caracter personal” se referă la definiția de la Art. 4 Nr. 1 din Regulamentul (UE) 2016/679 (denumit în continuare: „Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR” pe scurt) toate datele care se referă la dvs. pot fi obținute personal. Aceasta include, de exemplu, numele, adresa, adresele de e-mail, comportamentul utilizatorului. În ceea ce privește ceilalți termeni, în special termenii „prelucrare”, „persoană responsabilă”, „procesor” și „consimțământ”, ne referim la definițiile legale privind protecția datelor din Art. 4 DSGVO.

În principiu, prelucrăm date personale numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru a oferi un site web funcțional și conținutul și serviciile pe care le oferim. Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc în mod regulat numai dacă ne-ați dat consimțământul în sensul articolului 6 alineatul 1 lit.) la lit.f) GDPR este permisă.

Datele dumneavoastră personale vor fi șterse sau blocate de îndată ce scopul stocării nu se mai aplică. Stocarea poate avea loc și dacă acest lucru a fost prevăzut de reglementările naționale sau europene la care ne supunem. În acest caz, datele vor fi blocate sau șterse la expirarea perioadei de stocare prevăzute în reglementările respective. Acesta din urmă nu se aplică dacă stocarea ulterioară a datelor este necesară pentru încheierea sau îndeplinirea unui contract.

Dacă folosim furnizori de servicii comandați pentru funcțiile individuale ale site-ului nostru web sau dorim să folosim datele dumneavoastră în scopuri publicitare, vă vom informa în detaliu mai jos despre procesele respective.

ENTITATE RESPONSABILĂ

Responsabil în sensul Art. 4 Nr. 7 GDPR, celelalte legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și alte reglementări cu prevederi cu caracter de protecție a datelor:

headway logistics GmbH
Herner Strasse 35
45657 Recklinghausen
E-mail: info@headway-logistic.com
Telefon: +49 (0)231.56 55 78 9-0
Fax: +49 (0)231.56 55 78 9-13

 


DREPTURILE TALE

Aveți următoarele drepturi față de noi cu privire la datele dumneavoastră personale:

 • dreptul la informare,
 • dreptul la rectificare și ștergere,
 • dreptul la restricționarea prelucrării,
 • dreptul de a vă opune prelucrării,
 • dreptul la portabilitatea datelor.

De asemenea, aveți dreptul de a vă plânge la o autoritate de supraveghere a protecției datelor cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi.

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE CÂND UTILIZAȚI SITE-UL NOSTRU WEB ÎN SCOPURI INFORMAȚIONALE

Dacă accesați site-ul nostru web fără să vă înregistrați sau să ne furnizați în alt mod informații („utilizare informațională”), colectăm doar datele personale pe care browserul dvs. web le transmite serverului nostru. Dacă doriți să vizualizați site-ul nostru web, colectăm următoarele date care sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a vă permite să vizualizați site-ul nostru web și pentru a asigura stabilitatea și securitatea:

 • adresa IP
 • Data și ora cererii
 • Diferența de fus orar față de GMT
 • Conținutul site-ului web
  Starea accesului (Stare HTTP)
 • cantitatea de date transferate
 • Site-ul web de pe care ați ajuns pe site-ul nostru
  • browser web
  • sistem de operare
  • Limba și versiunea browserului

Datele menționate mai sus sunt stocate și în așa-numitele fișiere jurnal pe serverele noastre. O stocare a acestor date împreună cu alte date personale ale dumneavoastră nu are loc. Colectarea și stocarea temporară a adresei IP sunt necesare pentru a permite afișarea site-ului nostru web pe dispozitivul dumneavoastră final. Pentru a face acest lucru, adresa dumneavoastră IP trebuie să fie salvată pe durata vizitei dumneavoastră pe site-ul nostru. Stocarea în fișiere jurnal servește pentru a asigura funcționalitatea și optimizarea site-ului nostru web și pentru a asigura securitatea sistemelor noastre de tehnologie a informației. Nu are loc o evaluare a acestor date în scopuri de marketing.

Interesul nostru legitim în prelucrarea datelor constă în scopurile de mai sus. Temeiul legal pentru colectarea și stocarea temporară a datelor menționate anterior și a fișierelor jurnal este articolul 6 alineatul (1) teza 1 lit. f) GDPR.

Datele de mai sus pentru furnizarea site-ului nostru web vor fi șterse la încheierea sesiunii respective. Colectarea datelor de mai sus pentru furnizarea site-ului nostru web și stocarea acestor date în fișiere jurnal este absolut necesară pentru funcționarea site-ului nostru. Nu există nicio posibilitate de obiecție.

PERSOANA PRELUCRĂTOR