Prywatność

OCHRONA DANYCH

OGÓLNY

Poniżej informujemy o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszego serwisu.

Termin „dane osobowe” odnosi się do definicji zawartej w Art. 4 nr 1 Rozporządzenia (UE) 2016/679 (dalej: „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub w skrócie „RODO”) wszystkie dane, które Cię dotyczą można uzyskać osobiście. Obejmuje to na przykład imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika. W odniesieniu do innych terminów, w szczególności terminów „przetwarzanie”, „osoba odpowiedzialna”, „przetwarzający” i „zgoda”, odnosimy się do ustawowych definicji ochrony danych zawartych w Art. 4 DSGVO.

Zasadniczo przetwarzamy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz oferowanych przez nas treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się regularnie tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania przestanie obowiązywać. Przechowywanie może mieć również miejsce, jeśli zostało to przewidziane w przepisach krajowych lub europejskich, którym podlegamy. W takim przypadku dane zostaną zablokowane lub usunięte po upływie okresu przechowywania określonego w odpowiednich przepisach. To ostatnie nie ma zastosowania, jeśli dalsze przechowywanie danych jest konieczne do zawarcia lub realizacji umowy.

Jeśli korzystamy z usług zleconych usługodawców dla poszczególnych funkcji naszej strony internetowej lub chcielibyśmy wykorzystać Twoje dane do celów reklamowych, poniżej poinformujemy Cię szczegółowo o odpowiednich procesach.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Odpowiedzialny w rozumieniu Art. 4 nr 7 RODO, innych przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów z postanowieniami o charakterze ochrony danych:

headway logistyka GmbH
Herner Strasse 35
45657 Recklinghausen
E-mail: info@headway-logistic.com
Telefon: +49 (0)231.56 55 78 9-0
Faks: +49 (0)231,56 55 78 9-13

 


TWOJE PRAWA

Masz wobec nas następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych:

 • prawo do informacji,
 • prawo do sprostowania i usunięcia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych.

Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PODCZAS KORZYSTANIA Z NASZEJ STRONY W CELACH INFORMACYJNYCH

Jeśli uzyskujesz dostęp do naszej witryny bez rejestracji lub w inny sposób dostarczając nam informacji („wykorzystanie informacyjne”), zbieramy tylko dane osobowe, które Twoja przeglądarka internetowa przesyła na nasz serwer. Jeśli chcesz przeglądać naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które są nam technicznie niezbędne, aby umożliwić Ci przeglądanie naszej strony internetowej oraz zapewnić stabilność i bezpieczeństwo:

 • adres IP
 • Data i godzina wniosku
  Różnica stref czasowych względem GMT
 • Zawartość strony internetowej
 • Stan dostępu (stan HTTP)
  ilość przesłanych danych
 • Strona, z której trafiłeś na naszą stronę
  • przeglądarka internetowa
  • system operacyjny
  • Język i wersja przeglądarki

Wyżej wymienione dane są również przechowywane w tzw. plikach dziennika na naszych serwerach. Przechowywanie tych danych wraz z innymi Twoimi danymi osobowymi nie ma miejsca. Zbieranie i tymczasowe przechowywanie adresu IP jest konieczne, aby umożliwić wyświetlanie naszej strony internetowej na Państwa urządzeniu końcowym. Aby to zrobić, Twój adres IP musi być zapisany na czas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej. Przechowywanie w plikach dziennika służy zapewnieniu funkcjonalności i optymalizacji naszej strony internetowej oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Nie ma miejsca ocena tych danych w celach marketingowych.

W powyższych celach leży nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Podstawą prawną gromadzenia i tymczasowego przechowywania wyżej wymienionych danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

Powyższe dane w celu udostępnienia naszej strony internetowej zostaną usunięte po zakończeniu danej sesji. Gromadzenie powyższych danych w celu udostępniania naszej strony internetowej i przechowywanie tych danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do działania naszej strony internetowej. Nie ma możliwości sprzeciwu.

OSOBA PRZETWARZAJĄCA