Оператор на мотокар

​Дейността на оператора на мотокар е да сортира, управлява и работи върху оптимално складово пространство, като се вземат предвид нуждите на фирмата клиент и берачите.

Shutterstock 314497955

Отговорности:

  • Товарене, разтоварване, изпращане и получаване на складови артикули

  • Транспортиране на материали до различни места в съоръжението

  • Управление на инвентара

  • Идентифициране на опасностите за безопасността на работното място

  • Спазване на стандарта за управление на безопасността

  • Спазване на производствените графици

Изисквания:

  • Идентифициране на опасностите за безопасността на работното място

  • Спазване на стандартите за управление на безопасността

  • Спазване на производствените графици

  • Добри организационни умения