Качествена политика и философия

Нашата философия :

Най-голямата вълна на гъвкавост в историята на съвременния свят на труда превръща временната работа в съвременна форма на заетост. За специалистите и мениджърите в специализирани области възникват специални възможности. Ето защо Headway осигурява квалифицирани служители за пазарно ориентирана заетост на високо ниво.

Нашата постоянна цел е да бъдем доставчик на първокласни резултати за клиентите и служителите. По този начин нашите услуги далеч надхвърлят обикновения подбор на персонал. Клиентите се възползват от широка гама от консултации и услуги и от специалната грижа, която получават в headway.

Във всичко, което правим, трите термина, които формират нашето мото, са едновременно претенция и обещание:

Нашето обещание:

„ХОРА“

Нашата работа е ориентирана преди всичко към хората. На служители, кандидати и клиенти. Само ако оценяваме и ценим хората правилно, само ако слушаме внимателно, наблюдаваме и отделяме време, за да отговорим на всеки отделен човек, можем да предложим решения, които удовлетворяват както клиентите, така и кандидатите.

„СТРАСТ“

Убедени сме, че в нашия бизнес печелят само тези, които са доставчици на услуги със сърце и душа. Клиентите и кандидатите трябва веднага да забележат какво ни отличава от конкуренцията: Страстта, с която вършим работата си. Защото това е предпоставка за допълнителната ефективност, която можете да очаквате от нас!

„ВЪЗМОЖНОСТИ“

Новият свят на работа предлага възможности, защото е гъвкав. Нашите услуги правят тази гъвкавост възможна. Без значение дали бързо намираме подходящите специалисти за големи проекти, или поемаме цялостната работа с персонала за нашите клиенти. Headway винаги гарантира, че клиентите и кандидатите могат да се възползват по-бързо от възможностите, предлагани от новия пазар на труда.

Нашата политика за качество:

Ние се придържаме към принципа на непрекъснато усъвършенстване (KVP), като постоянно развиваме нашите процеси.

Ще продължим да осигуряваме всички предпоставки и в бъдеще и при необходимост незабавно ще предприемем всички допълнително необходими мерки.

Искаме да гарантираме, че служителите ни няма да претърпят физически, психически или емоционални вреди по време на работа и че тяхното здраве и креативност ще бъдат запазени. Стремим се към високо ниво на експлоатационна и екологична безопасност в нашите оперативни обекти.

Ръководството и ръководителите винаги са длъжни да гарантират безопасността и здравето на служителите, както и оперативната безопасност.

Ръководството и служителите трябва да гарантират, че се избягват злополуки от всякакъв вид и материални щети.

Вътрешните инспекции гарантират, че са спазени всички законови и съществуващи изисквания.

Ако въпреки всички предпазни мерки възникне злополука, ние ще направим всичко необходимо, за да намалим щетите, да открием причината за злополуката и да направим всичко възможно, за да предотвратим повторното й възникване.

Удовлетворението на всички участници е нашият стремеж.

Постигане на целите чрез мотивация и ефективност.

Поддържане на необходимата гъвкавост в ежедневната дейност, без да се губи целта от поглед.

С надежден и силен екип в бъдещето. Доверието в отделния човек определя успеха като цяло.