бригадир

​Работата на ръководителя на екипа е да делегира своя екип възможно най-ефективно. Той създава работни графици и планира смени, за да отговори на нуждите на клиентите.

Httpswww.pexels.comde Defotomann Technologie Verwischen Stehen 4484078

Отговорности:

 • Делегирайте задачи и отговорности

 • Планиране и разпределение на работното време на служителите

 • Изслушвайте и адресирайте притесненията на служителите, ескалирайте до мениджъра на екипа, ако е необходимо

 • мотивирайте членовете на екипа

 • Идентифицирайте нуждите от обучение и осигурете обучение

 • Слушайте отзивите на членовете на екипа и разрешавайте проблеми или конфликти

 • Попълване на документите

 • Финансова отговорност

Изисквания:

 • Доказан професионален опит като ръководител на екип или супервайзор (желателно)

 • Отлични комуникативни умения.

 • суверенитет и умения за преговори.

 • Силни организационни умения за насочване на екипа.

 • Владеене на немски език (поне B2)